Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5VimW6VlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Luxoft Vietnam

  • Dịch vụ phát triển, bảo dưỡng và thử nghiệm hệ thống phần mềm máy tính. 
  • Tư vấn về ứng dụng phần mềm trong tự động hóa kinh doanh. 
  • Dịch vụ thiết kế và xử lí kỹ thuật hệ thống phần mềm.
  • hZWXl5VimW6VlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWZscZhpb7Cx

Company Menu

Review

Luxoft Vietnam Reviews

0.0
0 Reviews
0% recommend to friends

Used to work at Luxoft Vietnam?

Add Review
Lazy Load...