Anphabe

Connecting opportunities

Luxoft Vietnam

www. luxoft.com

Work in HR? Promote Your Company Profile  

  • hZWWn5xilHCbl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWZscZhpb7Cx

Company Menu

Why Luxoft Vietnam?

Luxoft là công tư hàng đầu về cung cấp và tư vấn các giải pháp công nghệ cho các khách hàng toàn cầu. Luxoft có sự tập trung trong dịch vụ phần mềm vào một số ít các lĩnh vực chuyên ngành: ngân hàng/ tài chính, ô-tô, viễn thông, và du lịch/hàng không. Sự tập trung giúp Luxoft có khả năng hiểu sâu sắc các vấn đề và nhu cầu của khách hàng, từ đó cung cấp các hệ thống, giải pháp phần mềm thật sự hiệu quả, giúp khách hàng có được lợi ích lớn từ việc sử dụng dịch vụ của Luxoft...xem thêm 


Inside review about Luxoft Vietnam

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...