Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRomGuZmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Luxoft Vietnam

  • Dịch vụ phát triển, bảo dưỡng và thử nghiệm hệ thống phần mềm máy tính. 
  • Tư vấn về ứng dụng phần mềm trong tự động hóa kinh doanh. 
  • Dịch vụ thiết kế và xử lí kỹ thuật hệ thống phần mềm.
  • hZWYnJRomGuZmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWZscZhpb7Cx

Company Menu

Why Luxoft Vietnam?


Luxoft là công tư hàng đầu về cung cấp và tư vấn các giải pháp công nghệ cho các khách hàng toàn cầu. Luxoft có sự tập trung trong dịch vụ phần mềm vào một số ít các lĩnh vực chuyên ngành: ngân hàng/ tài chính, ô-tô, viễn thông, và du lịch/hàng không. Sự tập trung giúp Luxoft có khả năng hiểu sâu sắc các vấn đề và nhu cầu của khách hàng, từ đó cung cấp các hệ thống, giải pháp phần mềm thật sự hiệu quả, giúp khách hàng có được lợi ích lớn từ việc sử dụng dịch vụ của Luxoft...  see more

 CLICK HERE

Inside review about Luxoft Vietnam

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
hZWYnJRomGuZmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...