Anphabe

Connecting opportunities

Luxoft Vietnam

Luxoft là công tư hàng đầu về cung cấp và tư vấn các giải pháp công nghệ cho các khách hàng toàn cầu.

  • hZWWn5Rmmm2dlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWZscZhpb7Cx

Company Menu

Close
There is no job posted.

Inside review about Luxoft Vietnam

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...